Projekční činnost - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MAREK PROKŠ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Projekční činnost

SLUŽBY

Projekční činnost (novostavby, rekonstrukce)

- vypracování návrhů, studií
- zaměření stávajících stavů objektů
- dokumentace pro územní a stavební řízení
- dokumentace pro ohlášení stavby
- prováděcí dokumentace stavby
- dokumentace skutečného provedení
- pasportizace objektů
- dokumentace bouracích prací
- skenování a digitalizace podkladů


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky