Inženýrská činnost - PROJEKČNÍ KANCELÁŘ MAREK PROKŠ

Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Inženýrská činnost

SLUŽBY

Inženýrská činnost

- předprojektová příprava pomoc při tvorbě investičního záměru, výběr pozemku apod.
- zajištění podkladů, vyjádření správců sítí a stanovisek dotčených orgánů státní správy
- zastupování před stavebním úřadem - vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení atd.
- změna v užívání stávajících staveb
- autorský dozor
- vynětí půdy ze ZPF
- atd.


 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky